𝗖𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝗞𝗛𝗔́𝗠 𝗥𝗔̆𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗢 𝗛𝗢̣𝗖 𝗦𝗜𝗡𝗛 𝗞𝗛𝗢́𝗔 𝗛𝗘̀ 𝗧𝗔̣𝗜 𝗫𝗔̃ 𝗩𝗜𝗡𝗛 𝗛𝗨̛𝗡𝗚 – 𝗛𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗣𝗛𝗨́ 𝗟𝗢̣̂𝗖 – 𝗧𝗜̉𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗨̛̀𝗔 𝗧𝗛𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗨𝗘̂́.

💕Ngày 21/07/2022, 𝙉𝙝𝙖 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝘾𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚 kết hợp với 𝙉𝙝𝙖 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙇𝙞̣𝙘𝙝 thực hiện chương trình thăm khám và chăm sóc răng miệng miễn phí cho hơn 100 em học sinh ở Khóa tu đạo đức mùa hè tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.
🥰Chương trình đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động thiết thực bao gồm: giáo dục một số thông tin hữu ích về răng miệng (tại sao bị sâu răng, cách đề phòng và vệ sinh răng miệng hiệu quả). Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ đã khám và điều trị cho hơn 100 em học sinh tại Khóa tu đạo đức mùa hè.
❤️𝙉𝙝𝙖 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝘾𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚 xin chân thành cám ơn 𝙗𝙖𝙣 𝙩𝙤̂̉ 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙆𝙝𝙤́𝙖 𝙩𝙪 đ𝙖̣𝙤 đ𝙪̛́𝙘 𝙢𝙪̀𝙖 𝙝𝙚̀ 𝙩𝙖̣𝙞 𝘾𝙝𝙪̀𝙖 𝘿𝙞𝙚̂𝙢 𝙋𝙝𝙪̣𝙣𝙜, cám ơn 𝙉𝙝𝙖 𝙠𝙝𝙤𝙖 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙇𝙞̣𝙘𝙝 cũng như tất cả các anh chị bác sĩ, các bạn 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙍𝙖̆𝙣𝙜 𝙃𝙖̀𝙢 𝙈𝙖̣̆𝙩 đã góp phần tạo nên một chương trình khám răng thành công rực rỡ.
😍𝘾𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚 sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh đem lại nụ cười cho mọi người.