Chương trình cải thiện sức khỏe răng miệng cho các học sinh miền núi vùng cao – Quảng Nam

Ngày 20/10/2023, Trung tâm Nha khoa Cheese đã phối hợp với tổ chức Share Sarangbat – Hàn Quốc tổ chức chương trình cải thiện sức khoẻ răng miệng cho các học sinh ở xã miền núi Chà Vàl, Nam Giang, Quảng Nam.

✨ Các hoạt động đã được đội ngũ của Cheese và BTC triển khai trong khổ chương trình như: Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về sức khoẻ răng miệng cho các giáo viên, cán bộ tại địa phương và các khu vực lân cận. Ngoài ra, các bác sĩ nhà Cheese cũng đã tiến hành khám răng miệng miễn phí cho 200 em nhỏ tại địa phương vùng cao này.